Skip to product information
1 of 5

Thai Modern Wedding Accessories (Compact) - Ceramic

Regular price 16,900.00 ฿
Regular price Sale price 16,900.00 ฿
Sale Sold out

ชุดนี้ประกอบด้วยพานขันหมากเอกเท่านั้น ไม่มีพานสำหรับขบวนแห่ เน้นเเค่ตัวพิธีการ  จำนวน 5 พาน ดังนี้

  1. พานขันหมาก                                       ขนาด 8 นิ้ว    1 พาน         
  2. พานธูปเทียนแพ                                   ขนาด 8 นิ้ว    1 พาน         
  3. พานเชิญขันหมากหรือพานรับขบวน        ขนาด 8 นิ้ว    1 พาน         
  4. พานแหวนหมั้นพร้อมกล่องเเก้ว              ขนาด 8 นิ้ว    1 พาน         
  5. พานสินสอด                                         ขนาด 10 นิ้ว   1 พาน 

ฟรี  พานข้าวตอกดอกไม้โปรย 1 พาน

*ดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งพาน เป็นดอกไม้สดทั้งหมด

*พานทั้งหมดเป็นพานเช่า หลังจากเสร็จพิธีแล้วทางเราจะไปเก็บกลับคืน หากพานมีการชำรุด แตก หรือเสียหาย คิดราคาพานละ 500 บาทต่อพาน

Materials

Dimensions

Care information