Work with us

รับสมัครช่างจัดดอกไม้ (Florist)

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. มีทักษะในการจัดดอกไม้ สามารถบริหารจัดการออเดอร์รายวันและออเดอร์ล่วงหน้าของหน้าร้านได้ รวมถึงสามารถบริหารจัดการ Inventory พื้นฐานในร้านได้
2. มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจ และหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือและสไตล์การจัดดอกไม้ผ่านสื่อต่างๆอยู่เสมอ
3. มีใจรักในงานบริการ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, และ/หรือ โปรแกรม Mac)
5. มีบุคลิกที่ดี มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และรักษาเวลา รวมถึงสู้งานและอดทน
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆของทางร้านได้

ประสบการณ์การทำงาน :
- หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งช่างจัดดอกไม้มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ จากคณะคหกรรมศาสตร์

ประเภทงาน : Full Time ทำงานเต็มเวลา 10.00 – 18.00 น. ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน
วันหยุด : ทางร้านมีวันหยุดตามวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้านดอกไม้ Bouquet Floral Studio ศูนย์การค้า O.P. Garden ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม 10500

เงินเดือน : 20,000 ++ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

กรุณาส่ง resume มาที่ info@bouquetfloralstudio.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Line @bouquetfloralbkk